Roczny program audytów IW na 2021 r. dostępny jest na stronie internetowej GIW pod linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/publikacje/roczny-program-audytow-iw